Afdruk

Afdruk

nformatie als bedoeld in § 5 TMG:

a1-envirosciences

Eichsfelder Str 1

40595 Düsseldorf

Vertegenwoordigd door:

bedrijfsleider Dr. Olaf Wolf-Kunz,

Contactgegevens:

Telefoon: +49-(2 11) 75 84 83 - 0

Fax: +49-(2 11) 75 84 83 22

sales[at]a1-envirosciences.de

Oprichting

Inschrijving in het handelsregister

Kantoor van inschrijving Amtsgericht Düsseldorf:

Registratienummer: HR B 61876

BTW-nummer

BTW-nummer: DE815186311

Bronnen voor foto's en afbeeldingen

  • milieu - Meder / photocase.com
  • farmacie - emeraldphoto@Fotolia.com
  • petrochemie - www.istockphoto.de

Webdesign

Ariadne MedienAgentur

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Gebruik van de website van a1-envirosciences GmbH is onderworpen aan de volgende voorwaarden. Door het gebruik van de website aanvaardt de gebruiker de geldigheid van de voorwaarden voor het gebruik in de huidige versie

Aansprakelijkheid voor de inhoud

We stellen op onze website bepaalde informatie over onze producten ter beschikking. De inhoud van onze pagina's is zorgvuldig samengesteld. Wij streven ernaar om de informatie en gegevens uit te breiden en bij te werken. Ondanks zorgvuldige controle, kunnen wij niet instaan ??voor de juistheid of volledigheid van de hierin besloten informatie. Wij kunnen er niet voor instaan dat de inhoud geschikt is voor de gebruiker en zijn behoeften. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de informatie en gegevens te wijzigen en aan te vullen.

Wij zijn volgens § 7 Abs. 1 TMG verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina's onder de algemene wetgeving. Volgens § § 8 tot 10 TMG zijn wij niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie te controleren of omstandigheden die duiden op illegale activiteiten te onderzoeken. Verplichtingen omtrent de verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie onder de algemene wetgeving blijft onaangetast. Een verplichting is alleen mogelijk vanaf de datum van kennis van een specifieke inbreuk. Na kennisgeving van dergelijke schendingen, zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade, inclusief winstderving, voortvloeiend uit het gebruik van informatie of gegevens van onze webpagina's of pagina's die aan deze website hangen of die via een hyperlink via onze website te bereiken zijn.

Aansprakelijkheid voor links

Onze site bevat links naar externe websites waarover wij geen controle hebben. Daarom kunnen we voor deze websites geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van gelinkte pagina's is altijd de aanbieder of exploitant verantwoordelijk. De gekoppelde sites zijn op het moment van koppelen gecontroleerd op mogelijke schendingen van de wet. Illegale inhoud is niet herkend op het moment van koppelen. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is onredelijk, zonder concreet bewijs van een overtreding. Na kennisgeving van schendingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright en licentiewet

Alle informatie gepubliceerd op deze website, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, symbolen, logo's, geluid, video, animatie en tekstdocumenten in elk bestandsformaat en in elke combinatie, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendom. Voor het gebruik, de opslag, wijziging, het kopiëren of overdragen van alle informatie gepubliceerd op onze website zoals foto's, afbeeldingen, symbolen, logo's, geluid, video, animatie en tekstdocumenten in elk formaat en in elke gewenste combinatie is onze voorafgaande schriftelijke toestemming nodig. Goedkeuring wordt verleend voor een eerder welomschreven doel en vormt geen toestemming voor een algemeen gebruik. Ook in geval van een eerder gegeven toestemming voor gebruik, opslag of verveelvuldiging van de inhoud, mag de inhoud niet worden gewijzigd, noch gekopieerd of verspreid worden voor commerciële doeleinden. Een eerder genoemde toestemming verleent met name geen licentierecht voor gebruik van het intellectueel eigendom.

We proberen vanuit onze kant ook om de auteursrechten van anderen te respecteren of om zelf gemaakt of werk zonder licenties te gebruiken. Inhoud van derden worden als zodanig gemarkeerd. Mocht u zich bewust worden van schending van het auteursrecht, dan vragen wij u ons dit te laten weten. Na kennisgeving van schendingen, zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Wij verheugen ons op uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf. a1-envirosciences legt grote nadruk op de bescherming van persoonsgegevens. Onze websites worden geëxploiteerd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. In de volgende stappen wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Persoonsgegevens

via onze website verzamelen wij geen persoonsgegevens. Indien persoonsgegevens nodig zijn voor een aanvraag van u, bijv. via een contactformulier, dan wordt u daarop gewezen. Het is aan u welke en hoeveel informatie u ons geeft. Alle via onze website ingediende persoonsgegevens worden op vrijwillige basis verstrekt. Ze dienen uitsluitend voor een betere afhandeling van aanvragen en de optimalisatie van de service en diensten of de eerder meegedeelte doelen. Elke verspreiding, verkoop of andere overdracht van uw persoonsgegevens aan derden vindt niet plaats.

Veiligheid in het bezorgen van berichten Als u een e-mail rechtstreeks vanuit het contactformulier stuurt, dan moet u zich ervan bewust zijn dat deze informatie onversleuteld wordt doorgegeven en er dus geen vertrouwelijkheid en integriteit van de e-mailinhoud kan worden aanvaard.

Gebruik van cookies

Voor de analyse en optimalisatie van ons internetaanbod gebruiken wij cookies, om ons aanbod voor u zo comfortabel en efficiënt mogelijk te maken. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van het gebruik van internetpagina´s door de gebruiker. Deze bevatten geen persoonsgegevens en vervallen na de sessie. Via de instellingen van uw browser kunt u weigeren om cookies te accepteren. Houd er rekening mee dat sommige functies van de internetpagina's dan niet meer mogelijk kunnen zijn.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc (Google). Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van het gebruik van internetpagina´s door de gebruiker. De informatie die door de cookies zijn gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze webpagina, zal uw IP-adres van Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Namens de exploitant van deze webpagina, zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren om rapporten over de activiteiten samen te stellenen voor ander gebruik van de website-activiteit en internet-gerelateerde diensten aan de exploitant van de website. De in het kader van Google Analytics door uw browser verkregen IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser. We wijzen u er echter op dat u in dit geval niet alle mogelijkheden van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien ook de detectie verhinderen gegenereerd door de cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina's (met inbegrip van uw IP-adres) naar Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google, indien u via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) de beschikbare browser-plugin downloadt en installeert.

Ga voor meer informatie naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Wij wijzen u erop dat op deze webpagina is toegevoegd aan Google Analytics vanwege de code gat._anonymizeIp(), om een anonieme verzameling van IP-adressen (de zogenaamde IP-maskering) te verzekeren.

Contact

Selecteer het onderwerp van uw aanvraag


De gegevens in de velden met een * zijn verplicht.


Kies de gewenste productinformatie.

Som parameter


Element- en sporenanalyse


Karl Fischer-titratie


Accessoires

Hier kunt u ons een bericht sturen.

.