Afdruk

Afdruk

nformatie als bedoeld in § 5 TMG:

a1-envirosciences

Eichsfelder Str 1

40595 Düsseldorf

Vertegenwoordigd door:

bedrijfsleider Dr. Olaf Wolf-Kunz,

Contactgegevens:

Telefoon: +49-(2 11) 75 84 83 - 0

Fax: +49-(2 11) 75 84 83 22

sales[at]a1-envirosciences.de

Oprichting

Inschrijving in het handelsregister

Kantoor van inschrijving Amtsgericht Düsseldorf:

Registratienummer: HR B 61876

BTW-nummer

BTW-nummer: DE815186311

Bronnen voor foto's en afbeeldingen

  • milieu - Meder / photocase.com
  • farmacie - emeraldphoto@Fotolia.com
  • petrochemie - www.istockphoto.de

Webdesign

Ariadne MedienAgentur

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Gebruik van de website van a1-envirosciences GmbH is onderworpen aan de volgende voorwaarden. Door het gebruik van de website aanvaardt de gebruiker de geldigheid van de voorwaarden voor het gebruik in de huidige versie

Aansprakelijkheid voor de inhoud

We stellen op onze website bepaalde informatie over onze producten ter beschikking. De inhoud van onze pagina's is zorgvuldig samengesteld. Wij streven ernaar om de informatie en gegevens uit te breiden en bij te werken. Ondanks zorgvuldige controle, kunnen wij niet instaan ??voor de juistheid of volledigheid van de hierin besloten informatie. Wij kunnen er niet voor instaan dat de inhoud geschikt is voor de gebruiker en zijn behoeften. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de informatie en gegevens te wijzigen en aan te vullen.

Wij zijn volgens § 7 Abs. 1 TMG verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina's onder de algemene wetgeving. Volgens § § 8 tot 10 TMG zijn wij niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie te controleren of omstandigheden die duiden op illegale activiteiten te onderzoeken. Verplichtingen omtrent de verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie onder de algemene wetgeving blijft onaangetast. Een verplichting is alleen mogelijk vanaf de datum van kennis van een specifieke inbreuk. Na kennisgeving van dergelijke schendingen, zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade, inclusief winstderving, voortvloeiend uit het gebruik van informatie of gegevens van onze webpagina's of pagina's die aan deze website hangen of die via een hyperlink via onze website te bereiken zijn.

Aansprakelijkheid voor links

Onze site bevat links naar externe websites waarover wij geen controle hebben. Daarom kunnen we voor deze websites geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van gelinkte pagina's is altijd de aanbieder of exploitant verantwoordelijk. De gekoppelde sites zijn op het moment van koppelen gecontroleerd op mogelijke schendingen van de wet. Illegale inhoud is niet herkend op het moment van koppelen. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is onredelijk, zonder concreet bewijs van een overtreding. Na kennisgeving van schendingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright en licentiewet

Alle informatie gepubliceerd op deze website, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, symbolen, logo's, geluid, video, animatie en tekstdocumenten in elk bestandsformaat en in elke combinatie, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendom. Voor het gebruik, de opslag, wijziging, het kopiëren of overdragen van alle informatie gepubliceerd op onze website zoals foto's, afbeeldingen, symbolen, logo's, geluid, video, animatie en tekstdocumenten in elk formaat en in elke gewenste combinatie is onze voorafgaande schriftelijke toestemming nodig. Goedkeuring wordt verleend voor een eerder welomschreven doel en vormt geen toestemming voor een algemeen gebruik. Ook in geval van een eerder gegeven toestemming voor gebruik, opslag of verveelvuldiging van de inhoud, mag de inhoud niet worden gewijzigd, noch gekopieerd of verspreid worden voor commerciële doeleinden. Een eerder genoemde toestemming verleent met name geen licentierecht voor gebruik van het intellectueel eigendom.

We proberen vanuit onze kant ook om de auteursrechten van anderen te respecteren of om zelf gemaakt of werk zonder licenties te gebruiken. Inhoud van derden worden als zodanig gemarkeerd. Mocht u zich bewust worden van schending van het auteursrecht, dan vragen wij u ons dit te laten weten. Na kennisgeving van schendingen, zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Privacyverklaring

Contact

Selecteer het onderwerp van uw aanvraag

De gegevens in de velden met een * zijn verplicht.

Kies de gewenste productinformatie.

Som parameter
Element- en sporenanalyse
Karl Fischer-titratie
Accessoires

Hier kunt u ons een bericht sturen.

.