symbool foto milieu

Milieu

Afval-en milieu-analyses dragen significant bij aan het voorkomen van vervuiling van onze wateren en de bodem. Dit vereist in toenemende mate vaker de toepassing somparameters zoals AOX, EOX, POX, TOC of TNb in water, afvalwater en zuiveringsslib en worden dan ook steeds vaker toegepast op milieu laboratoria. Tevens neem het belang van de analyse van kwik toe en is daarmee eveneens een belangrijke milieu analyse parameter. Gefluoreerde koolwaterstoffen in oppervlakte- en grondwater vormen een nieuwe uitdaging in de monitoring en bescherming van ons milieu.