CA-200/KF-200

Het Karl Fischer–vochtmeetsysteem CA-200

valt op door zijn hoge flexibiliteit. Wat uw eisen ook zijn voor de analytische waterbepaling volgens Karl-Fischer: We hebben de bijpassende configuratie en de kennis om uw monsters te analyseren. a1-envirosciences GmbH biedt als het enige bedrijf meetinstrumenten en reagentia van een enkele bron.

Door de open interface–architectuur van CA-200 kan elke meetplek verder worden uitgebreid of aangepast.

Voordelen

 • Volumetrische en / of coulometrische meetcellen
 • Gelijktijdige twee-kanaals bediening voor volumetrie en coulometrie
 • Gepatenteerd, zelfreinigend detectorelektrodencircuit
 • Monsternemer voor vaste stoffen, vloeistoffen, gassen, LPG, etc. in de vorm van monsternemers en verdampers
 • Op het apparaat afgestemde reagentia en standaarden
 • Meting van broomgetal en broomindex
 • Individuele methoden en berekeningsformules
 • IQ / OQ documentatie.

Details

CA-200 met twee coloumetrische cellen en twee verdampereenheden VA-200   KF-200 met volumetrische meetcel en titratie-optie
CA-200 met twee coloumetrische cellen en
twee verdampereenheden VA-200
  KF-200 met volumetrische
 meetcel en titratie-optie
 
CA-200 met coloumetrische en volumetrische meetcel en VA-200   CA-200 met een coloumetrische en een volumetrische meetcel en VA-230   KF-200 met twee volumetrische meetcellen
CA-200 met coloumetrische
en volumetrische meetcel en VA-200
  CA-200 met een coloumetrische en
een volumetrische meetcel en VA-230
 

KF-200 met twee volumetrische meetcellen

 

De CA-200/KF-200

is in de basisversie met een coulometrische of volumetrische titratiecel uitgevoerd. Er is een verscheidenheid aan interfaces en uitbreidingen beschikbaar voor de uitbreiding van het meetstation. Door het gebruik van twee meetkanalen op een basisstation kan ruimte en hardware optimaal worden gebruikt. Op elk meetkanaal kunnen uitbreidingsmodules naar keuze worden aangesloten. De twee kanalen worden parallel gebruikt, gelijktijdig getoond en bewerkt. Bijzonder is de aansluiting van een kanaal voor standaardtitratie.

Configuratievoorbeeld:

 • Kanaal 1: Directe coulometrische analyse van niet-ketonische monsters
  Kanaal 2: Directe coulometrische analyse van ketonen met op ketonen afgestemde reagentia
 • Kanaal 1: Directe geautomatiseerde analyse van vloeistoffen
  Kanaal 2: Indirecte analyse van vaste stoffen via verdamper
 • Kanaal 1: Indirecte analyse van vaste stoffen met geautomatiseerde verdamper (Blockheater) alsmede directe coulometrische analyse
  Kanaal 2: Directe volumetrische analyse
CA-200 basiseenheid  

Basisapparaat:

 • Achtergrondcorrectie van de blindstroom
 • Elektrolytische reiniging van de detectorelektrode
 • Weeginterface, RS232, USB, overige seriële interfaces
 • Geïntegreerde database voor 50 substanties/substantieklassen
 • USB Memory Port voor import en export van methoden en resultaten
 • Aansluiting op Data Collection-server of werking met FDA-compliant software
 
Coloumetrische meetcel  

Coulometrische meetcel:

 • Meetbereik: 10 µg tot 100 mg
 • Gevoeligheid: 0,1 µg H2O
 • Maximale stroming: 430 mA
 • Titratiesnelheid: 2,2 mg
 
Volumetrische meetcel  

Volumetrische meetcel:

 • Meetbereik 0,1 – 999 mg H2O
 • Enkele of dubbele buret met 10 of 25 ml spuit
 • Nauwkeurigheid buret: +/- 0,01 ml
 
Wij stellen graag de optimale configuratie voor uw metingen samen.

Verdamper

Verdamper - indirecte meting (halfautomatisch):

VA-200 verdampereenheid  

VA-200:

Verdamper voor de restvochtbepaling van slecht oplosbare, vaste monsters.

De VA-200 maakt in combinatie met de CA-200 de bepaling van het vochtgehalte mogelijk van slecht oplosbare of vaste monsters.

Technische kenmerken:

 • Terugspoelen van de verwarmingsruimte, om het monster vrij van blanco waarde te meten
 • Monsterinjectie vrij van blancowaarde door terugspoelbare monsternemer (VASP)
 • Temperatuurverhoging, om de optimale uitgloeiingstemperatuur te bepalen
 • Rampheating voor het automatisch bepalen van de optimale uitgloeitemperatuur
 • Soorten monsters: polymeren, poeder, voedsel, olie
 • Monsterhoeveelheid: tot 10 g
 • Temperatuurbereik: 70 -300 °C
 
VA-210 Verdamper  

VA-210:

Verdamper voor de indirecte Karl Fischer-methode met petrochemische producten en olie.

De VA-210 bevat een verwarmde basisolie waarin de monsters handmatig of automatisch geïnjecteerd worden. Het monster lost op, het water wordt afgevoerd met de basisolie die door de gasstroom naar de meetcel loopt.

Technische kenmerken:

 • Temperatuurbereik: 70-199 °C
 • Transparante verwarmvat (200W, elektroconductiviteit)
 • Tot 50 g monsterhoeveelheid
 • Bereik ondergrens: 5 ppm
 • Stikstof als draaggas: 0.1-0.5 l/min
 
VA-230 Verdamper  

VA-230:

Verdamper voor de bepaling van het restvocht in polymeren, oliën, rubber, levensmiddelen, geneesmiddelen.

De VA-230 werkt met standaard 10 ml flesjes. Het monster wordt overgebracht naar het flesje, ingekapseld en vervolgens met de VA-230 verwarmd. Het gebruik van wegwerpvaten voorkomt verontreiniging van het monster door de omgeving.

Technische kenmerken:

 • Verwarmingstemperatuur tot 300 °C
 • Aluminium blokverwarming
 • Monstergrootte tot 10 g of 2,5 ml
 • Meetbereik van 10 ppm H2O
 • Monsters in gesloten flesjes
 • Stikstof als draaggas
 • 10 ml monsterflesjes
 
VA-236 automatische verdamper  

VA-236:

Automatische verdamper voor het bepalen van het restvocht in kunststoffen, polymeren, oliën, rubber, levensmiddelen, geneesmiddelen, anorganische zouten.

De VA-236 maakt in combinatie met de CA-200 de automatische bepaling mogelijk van het watergehalte volgens de indirecte Karl Fischer-methode in 36 monsters en verhoogt de monsterverwerking en efficiëntie.

Technische kenmerken:

 • Verdampertemperatuur van kamertemperatuur tot 300 °C.
 • Tot 10 g monster
 • Meetbereik van 20 ppm tot 100%
 • Draaggas stikstof 0,1 tot 0,5 l/min
 • Automatisch voordrogen van het draaggas
 
 

Monsternemer

Monsternemer

AML-200 Automatische monsternemer  

AML-200

Automatische monsternemer voor vloeistofmonsters

De AML-200 maakt in combinatie met de CA-200 een snelle en nauwkeurige vochtbepaling mogelijk in vloeistofmonsters.

De AML-200 kan zowel de coloumetrische als de volumetrische Karl Fischer-bepaling automatiseren.

De monsternemer biedt plaats aan 50 monsters, oplosmiddel, blanco waarde en een afvalcontainer.

De unieke circulatiepomp zorgt voor stabiele watervrije omstandigheden. Een rek voor de verwarming of koeling van monsters kan worden gebruikt in de monsternemer.

Technische kenmerken:

 • Watergehaltebepaling van 10 ppm tot 100%
 • Spuitmaten: 25 µl, 50 µl, 100 µl, 250 µl, 1000 µl
 • 50 monsters in open of gesloten vaten (4 ml)
 • Stand alone werking zonder PC mogelijk

Toepassingen:

 • Transormatorolie
 • Biobrandstof
 • Petrochemische producten
 • Oplosmiddel
VG-200 Gas injektor  

VG-200

Monsternemer voor gassen en vloeibare gassen.

Technische kenmerken:

 • De VG-200 doseert een vooraf bepaalde massa of een bepaalde hoeveelheid gas of vloeibaar gas rechtstreeks uit de gasbom in de CA-200. Ook andere Karl Fischer–titrators kunnen worden aangesloten op de VG-200.
  1. Automatische werking tijdens de meting
  2. Veilige werkomgeving
  3. Automatische meting van meerdere replica's
 • De VG-200 is een veilig en tijdbesparend alternatief voor het handmatig bijhouden van vloeistof in de meetcel.
 • De VG-200 is ideaal voor het meten van vocht in LPG, halon, medische gassen en andere gas onder druk.
 • VG-200 heeft een instelbare verdampingstemperatuur, zodat het monster volledig verdampt en het koelen van de cel wordt voorkomen.
 • De geïntegreerde massastroomregelaar maakt resultaten mogelijk met een veel hogere reproduceerbaarheid in vergelijking met handmatige monsterneming.

Reagentiawisselaar

Reagentiawisselaar

Reagentiawisselaar  

Reagentiawisselaar:

Voor alle meetcellen zijn reagentiawisselaars beschikbaar waarmee de verbruikte reagens van de meetcellen verwijderd en nieuwe reagens bijgevuld kan worden. Het gebruik van de reagentiawisselaar maakt het gebruiken van reagentia veiliger, sneller en schoner.

 

Info aanvraag

Selecteer het onderwerp van uw aanvraag

De gegevens in de velden met een * zijn verplicht.

Kies de gewenste productinformatie.

Som parameter
Element- en sporenanalyse
Karl Fischer-titratie
Accessoires

Hier kunt u ons een bericht sturen.

.